نوامبر 4, 2019
پخش عمده میوه

پخش عمده میوه

پخش عمده میوه به پخش میوه در مقیاس های بزرگ (عمدتا از تولید کننده، کشاورزان و باغ داران) و فروش آن به مشتریان ( خرده فروشان و مشتریان […]